Missie en visie

Missie

VERHOEF is actief in het ontwikkelen, bouwen, renoveren, verhuren en ontzorgen van vastgoed. Projecten worden in opdracht van huurders of potentiele huurders gerealiseerd en geëxploiteerd. VERHOEF is onderscheidend o.a. door een grote verscheidenheid van gebouwen, en gaat altijd vernieuwend te werk. Samen met ons project team en gespecialeerde bedrijven bieden wij toonaangevende en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwprojecten. Als familiebedrijf zijn wij daarmee een solide en betrouwbare partner voor onze relaties, met de focus op continuiteit en duurzaamheid.

Visie op bouwen

 • Leefbaarheid

  De kwaliteit van elke omgeving wordt bepaald door de juiste balans tussen werken en recreëren. Een schaarser wordende ruimte vereist inventiviteit om werkfuncties te integreren zonder de veiligheid, de leefbaarheid en het milieu te verstoren. Gebouwen en dus vastgoed hebben een steeds grotere invloed op ons leefmilieu. In onze visie moeten ze ook verrassen en inspireren.

 • Beperking CO2 uitstoot

  Wij zetten vooral in op het verkleinen van de CO2 uitstoot en zijn van mening dat de grootste reductie van broeikasgassen kan gerealiseerd worden in meer duurzame bouw en exploitatie van onze gebouwen. Waar mogelijk reduceren we het (fossiele) energieverbruik zelf en maken we gebruik van groene stroom door middel van zonnepanelen (reeds op 12.000 m2 aangebracht).

  Als bestaand vastgoed energiezuiniger wordt gemaakt, kan daarmee 30% van het totale besparingspotentieel worden gerealiseerd. Investeringen in energiebesparende maatregelen leiden tot stimulering van de werkgelegenheid, en waardestijging van het vastgoed. De initiële bouwkosten bedragen slechts een klein deel van de totale kosten tijdens de gehele levencyclus van een gebouw. VERHOEF realiseert aansprekende kostenreducties op beide fronten.

 • Gedragscode

  Een van de eerste eisen die maatschappelijk verantwoord ondernemen stelt, is ethiek. Daarom heeft VERHOEF een gedragscode ingevoerd, die geldt voor al onze medewerkers. Zo hebben we een vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen als zij overtredingen constateren, of zelf tegen dilemma’s aanlopen.