Over ons

1. Algemene informatie

1.1 Over ons

Verhoef Beheer BV (hierna: VERHOEF) is een familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar actief is in het Ontwikkelen, Bouwen, Renovatie, Verhuren en Ontzorgen van Vastgoed, met Property Management Services in de Haarlemmermeer.

Al in 1960 bouwden wij onze eerste turn-key bedrijfspanden voor Fokker Aircraft op Schiphol-Oost. Sindsdien hebben wij, volledig in eigen beheer, vastgoed gerealiseerd op een duurzame wijze. Vanaf 1991 is het gerealiseerde aantal m toegenomen van circa 25.000 m2 tot aan 120.000 m2. VERHOEF verzorgt daarbij op een actieve én betrokken wijze Property Management met facilitaire diensten aan gerenommeerde bedrijven, waaronder Bausch + Health,  VCK Logistics, Epcor, GTP, Standby, Hi-Sense etc.

Luchtfoto van VERHOEF-complex in 1991 op Schiphol-Rijk – waar de omliggende terreinen nog gekwalificeerd waren als ‘agrarisch’, en Verhoef het enige bedrijf was dat op commerciële wijze vastgoed ontwikkelde, bouwde, en verhuurde.
Luchtfoto van VERHOEF-complex in 2020 - met een totaal bebouwd oppervlak van 120.000 m2.

1.2 Kenmerken van de onderneming

De ondernemingsactiviteiten VERHOEF betreffen hoofdzakelijk het ontwikkelen, zelfstandig of in opdracht laten bouwen, en vervolgens exploiteren van bedrijfspanden met een groot scala van ondersteunende diensten ten behoeve van opdrachtgevers uit binnen- en buitenland.

Familiebedrijf met korte lijnen 24/7 en één aanspreekpunt

VERHOEF blijft eigenaar maar met beheerders activiteiten met een lange termijn focus én streven naar een langdurige zakelijke relatie met onze opdrachtgevers. Hiermee onderscheiden wij ons van de traditionele manier van verhuur waarbij al deze expertises door afzonderlijke partijen worden verzorgd. Bij ons hebben opdrachtgevers en huurders één aanspreekpunt met mandaat tot handelen.

Het merendeel van onze loodsen is duurzaam opgebouwd met betonnen staanders en liggers.

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

De ondernemingsactiviteiten van VERHOEF worden vooral beïnvloed door de specificaties en wensen van onze opdrachtgevers, én economische situatie. Door een intensieve samenwerking kunnen wij  uiterst efficiënte diensten aanbieden met de nadruk op klantgerichtheid, duurzaamheid, innovatie en een hoog niveau van kwaliteit.

Voor één van onze huurders realiseerden wij in 2019 zonnepanelen voor 12.000 m2 daken van de gehuurde hallen.

1.3 Ondernemingsinformatie

De onderneming bestaat inmiddels meer dan 80 jaar, en heeft binnen- en buitenlandse opdrachtgevers. VERHOEF is gesitueerd in Schiphol-Rijk en Aalsmeerderbrug aan de Ringvaart, en is volledig eigendom van familie VERHOEF.

Eind december 2019 waren 10 personen werkzaam bij VERHOEF, waarbij daarnaast regelmatig gebruik gemaakt wordt van diverse ondersteunende facilitaire bedrijven.

2. Commerciële en logistieke activiteiten

2.1 Property management en vastgoed onderhoud

2.1.1 Algemeen

Ontwikkeling, Bouw, Verbouw, Verhuur, Renovatie en Onderhoud. VERHOEF heeft deze disciplines in de genen. In de vele decennia die wij actief zijn hebben wij een grote hoeveelheid aan (ver-)bouw en onderhouds-projecten mogen uitvoeren op het bedrijventerrein bij Schiphol-Rijk.

2.1.2 Exploitatie Management

Door kennis en kunde van Verhoef op het gebied van Technisch Beheer en Onderhoud en Facilities kunnen opdrachtgevers optimaal gebruik maken van de gebouwen en functionaliteiten. Deskundig beheer en onderhoud van de gebouwen, installaties, faciliteiten en de organisatie, maar ook het beheersen van de kosten die daarmee gemoeid gaan, zijn van groot belang voor alle bedrijfsprocessen in alle gebouwen.

Onze dienstverlening ten behoeve van onze huurders:

 • Ontzorgen in de breedste zin van het woord
 • Aansturen en begeleiden van Technisch Beheer en Onderhoud (TB&O)
 • Opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen en het up-daten van bestaande MJOP’s
 • Aanbesteden van onderhoudscontracten & Facilitaire diensten op inhoud, prijs en kwaliteit
 • Second opinion bij aanbesteden Technisch Beheer en Onderhoud & Facilitaire diensten
 • Begeleiden en uitvoeren van functionele aanpassingen aan gebouwen
 • Controle op uitgevoerde werkzaamheden en het naleven van contracten
 • Duurzaam inkopen van Onderhoudsdienstverlening op Technisch en Facilitair gebied

De taken van de Directie zijn eveneens:

 • Onderhouden van contacten met de opdrachtgevers (intensief relatiebeheer),
 • Maken van afspraken met onze huurders inzake bovenomschreven dienstverlening
 • Geven van voorlichting aan huurders ten aanzien van duurzame ontwikkelingen

2.1.3 Eigen Technische Dienst

De technische dienst van VERHOEF wordt gevormd door een aantal gespecialiseerde vakmensen. De specialismen zijn: bouwkundig, installatietechnisch en schilderwerken. De vakmensen zijn geschoold in hun specialismen, maar zijn ook getraind om hun collega’s te ondersteunen en zo mogelijk te vervangen. Daarmee is dat kwalitatief hoogwaardige team bijzonder flexibel in haar inzet en zijn de resultaten zonder meer uitstekend.

De technische dienst beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats en goed geoutilleerde bestelautos, waarin ze naast hun handgereedschappen ook hun materialen en overig materieel vervoeren.

Indien noodzakelijk wordt de technische dienst ondersteund door gespecialiseerde bedrijven die mede zorgdragen voor de effectieve afhandeling van de technische opdrachten. Daarmee is de continuïteit volledig gewaarborgd.

2.2 Property management en vastgoed onderhoud

Indien gewenst en overeengekomen met onze huurders, worden de volgende diensten aangeboden:

 • Interieur verzorging
 • Glasbewassing
 • Vloeronderhoud
 • Reiniging dakgoten

2.3 Onderhoud van de terreinen

De facilitaire werkzaamheden van VERHOEF omvatten eveneens het onderhoud van de terreinen. Onderhouden worden de wegen en paden, het groen, ondergrondse leidingen, terreinverlichting en de installaties die bij de gebouwen horen.

2.4 Beveiliging van de terreinen en gebouwen

Alle gebouwen, parkeerterreinen en infrastructuur op het Verhoef Beheer complex zijn volledig gehuisvest op 1 grote kavel van 19 ha., eigendom van de familie Verhoef, die zeer betrokken is bij de ontwikkeling en continuïteit van het gehele complex.

Beide toegangswegen zijn afsluitbaar door middel van hekken en automatische slagbomen. Verhoef Beheer verzorgt hierbij een 24/7 beveiliging ten behoeve van alle panden op het terrein.

3. Directie

De directie is belast met de dagelijkse leiding. De werkzaamheden zijn tussen de directieleden verdeeld als omschreven in 1.4.

Vooral de COO heeft veel contact met de medewerkers, zodat hij goed op de hoogte is van alle activiteiten rondom Engineering, Bouw, Projectbegeleiding, Milieu, Arbo, en de Verhuur. Binnen de onderneming kan in grote lijnen vrijwel niets gebeuren waarbij één of meerdere directieleden niet zijn betrokken.

De Managementinformatie is afkomstig van de Financial Controller en van de COO. Naar aanleiding van deze informatie wordt het beleid bijgesteld of wordt er extra aandacht geschonken aan bepaalde zaken. Soms wordt er ad hoc informatie verschaft.